Contact Us


Zhipeng Yan

Associate professor of finance, CFA, FRM
973-596-3260
zhipeng.yan@njit.edu